Blog

Základní evidence

V současné době je jistě hlavním cílem každé firmy udržet si stávající klienty, rozšiřovat portfolio nových zákazníků a snaha o maximální snížení nákladů. I když může nastat doba útlumu a hospodářské recese, je důležité být se svými zákazníky v neustálém kontaktu, zjišťovat jejich potřeby, směr vývoje a takto se postupně připravovat na oživení trhu, jelikož štěstí přeje...
Read more

verze 5.9

Přizpůsobení horní informační lišty Tato lišta je vždy vidět a slouží pro zobrazení názvu firmy, když se uživatel nachází na jiné záložce než je Adresář. Nová funkce umožní rozšířit tyto informace dle potřeb uživatelů. Přizpůsobení Tabulkového pohledu a barvy k dodatkům Tabulkový pohled slouží k periferní orientaci v databázi. Informuje o pozici aktuální firmy...
Read more