Přizpůsobení horní informační lišty

Tato lišta je vždy vidět a slouží pro zobrazení názvu firmy, když se uživatel nachází na jiné záložce než je Adresář. Nová funkce umožní rozšířit tyto informace dle potřeb uživatelů.

Přizpůsobení Tabulkového pohledu a barvy k dodatkům

Tabulkový pohled slouží k periferní orientaci v databázi. Informuje o pozici aktuální firmy v databázi a uživatel snadno vidí následující firmy v tabulce pod sebou.

Podřízené události

Na popud mnoha uživatelů jsme vytvořili vazby mezi událostmi. Pro jednoduchost je tvorba těchto vazeb možná pouhým přetažením v diáři a vždy se vytváří podřízená událost. Další možnost jak založit podřízenou událost je v diáři pravým tlačítkem myši na události a volba v nabídce "Přidat podřízenou událost".

Hromadný e-mail / Newsletter - Univerzální šablona

Novou datovou značku zavedete do připravené HTML šablony ve formátu [Text1-4]. Na základě nastavených stylů uvnitř šablony, se budou formátovat také texty pro newsletter. V rámci funkce Hromadný e-mail / Newsletter nalistujete připravenou šablonu a v dalším kroku na záložce "Texty" doplníte požadované texty.

 

 

 

Comments are closed.