Základní evidence

V současné době je jistě hlavním cílem každé firmy udržet si stávající klienty, rozšiřovat portfolio nových zákazníků a snaha o maximální snížení nákladů. I když může nastat doba útlumu a hospodářské recese, je důležité být se svými zákazníky v neustálém kontaktu, zjišťovat jejich potřeby, směr vývoje a takto se postupně připravovat na oživení trhu, jelikož štěstí přeje připraveným.

Doporučujeme se zaměřit na evidenci těchto informací:

  1. Naprostý základ je centrální seznam zákazníků s jasnou kontaktní osobou a samozřejmě veškerým spojením.
  2. Velice užitečné je kategorizace firem podle priority – např. „VIP“; „Aktivní“; „Potencionální“; „Ztracený“  (A,B,C,D).
  3. Důležité jsou informace o uskutečněných kontaktech v čase (jednání, telefonáty, e-maily atd.) a především zpětně o požadavcích  a kontaktech vycházejících od zákazníka.
  4. Dále se často používá roztřídění firem dle zástupců , zdroji a oborů činnosti – v závislosti na vašich produktech.
  5. Každá firma má své speciality a určitě je vhodné se zamyslet co je důležité pro evidenci , na čem se dá „ušetřit“ a co Vám pomůže v obchodování, servisu nebo komunikaci (např. Důvod nezájmu/zájmu, Počet zaměstnanců, atd.)
  6. Jako třešnička na dortu může sloužit evidence nabídek, produktů, servisů – což představuje důležitou vazbu na obchod.

Není důležité, v jakém systému jsou informace uložené, ale kolik času Vám zabere jejich ukládání, zda-li je dokážete využít a v rozumném čase je zpracovat a zda-li se vám tyto investice vrátí v podobě zvýšení efektivnosti, odstranění nadbytečných činností, redukování nákladů nebo zdokonalení a zjednodušení marketingu.

Comments are closed.