Verze 5.10 – Notifikace e-mailem

Nová verze programu Databox CONTACT Professional, je poslední v řadě 5 a přináší především podporu automatických notifikací e-mailem, rozšířený formulář pro zadávání firem a osob, podporu automatického importu e-mailových zpráv a spoustu dalších vylepšení a oprav.

Notifikace e-mailem na změny a nové záznamy v databázi

Systém Vás nyní může upozornit na vybrané operace, který jiný uživatel provádí nad Vašimi kontakty. Tyto notifikace jsou závislé na provázání firmy s vaším jménem (dodatek typu uživatel) a vztahují se například na opravu firmy, založení události, projektu či nového řádku v tabulce.

Rychlé zadávání

Formulář pro rychlé zadávání firmy s osobou jsme rozšířili o zatřídění a událost. Navíc tato nová pole mají volitelnou podmínku „povinné“, tudíž se Vám nestane, že byste zapomněli firmu zatřídit. Nastavení těchto polí naleznete: Nastavení – Nastavení uživatele – Kontakty (Osoby) – Rychlé zadávání.

Import e-mailů – serverová aplikace

Automatické stahování e-mailových zpráv ke kontaktům v databázi je již mnoho let zavedená a osvědčená funkce v programu. Nyní jsme udělali obrovský skok ještě k většímu rozšíření této užitečné utility, a to hlavně pro uživatele, kteří nepoužívají MS Outlook. Kromě serverového fungování, tudíž centrálního nad všemi firemními účty, je tento import nezávislí na typu poštovního klienta a funguje spolehlivě pro Seznam, Google, Thunderbird a další. Program je součástí serverové aktualizace.

Nastavení práv pro e-maily

Jelikož si uvědomujeme možné obavy ze sdílení mailové komunikace napříč firmou, rozšířili jsme nastavení přístupových práv o skupiny, kterými je možné omezovat zobrazení e-mailů u kontaktů. V nabídce práv pro e-maily jsou nyní tyto volby. Nastavení – Nastavení uživatele – Uživatel – Přístupová práva – E-maily: Všechny / Pouze vlastní / Skupinové (pro tuto volbu jsou nově zavedené skupiny).

Hledání existující firmy při tvorbě vazby

Především v diáři při tvorbě nové události a jejím párováním s firmou (na kartě Kontakty), využijete tuto novou funkci, hledání firmy podle slova. Pro přidávání již existujících osob k firmě nebo naopak, jsme přidali nové tlačítko, které zobrazí podrobnější informace o osobě či firmě v seznamu.

Zatřídění – tvorba události s kopií v poznámce zatřídění

Tato funkce ušetří pár kliků všem uživatelům, kteří používají strom zatřídění a zároveň si zapisují události k firmám. Navíc tyto události v budoucnu jednoduše vidí v daném zatřídění a je možné je také dohledat podle slova v adresáři firem (Najít – F3).

Další nové funkce programu

Zápis data pro dodatky a tabulky pomocí čísla – pro pole typu datum stačí nyní zapsat pouze číslici a potvrdit Enterem. Například: 0=dnes, 1=zítra, 7= týden, -7= před týdnem a podobně.

Přesun nesplněných událostí v upozorňovacím okně po startu – pokud používáte události, potom po startu programu se Vám často otevře seznam nesplněných událostí. V tomto okně nyní nově přibylo tlačítko „Přesunout…“. Toto tlačítko otevře formulář, ve kterém si můžete nesplněné události hromadně přesunout o daný počet dnů nebo na jedno konkrétní datum.

Hromadné přidání řádku tabulky – používáte tabulkovou agendu a potřebujete vyplnit jeden řádek k více firmám najednou? Vyberte si zatřídění či výběr a na záložce tabulky klikněte na poslední ikonku za íčkem – Hromadné přidání řádku.

Modul Hromadné události – tuto funkci naleznete v nabídce modulů. Účelem je vytvořit pro každou firmu či osobu z daného zdroje  (zatřídění, výběr, hledání) novou událost.

Nové volby v nastavení uživatele -

- Automatické otvírání větve stromu zatřídění a šablony po startu programu (Nastavení – Nastavení uživatele – Kontakty / Osoby – Zobrazení).

- Rozšířené možnosti pro nastavení formátu adresy pro funkci - Štítek do schránky (Nastavení – Nastavení uživatele – Kontakty / Osoby – Rozšířené).

- Předvolba pro trvání úkolů a aktivit při založení nové aktivity (Nastavení – Nastavení uživatele – Diář – Speciální).

Nový typ dodatku - Výročí – evidence například narozenin na kartě osoby jako dodatek typu datum je zavedená funkce. Nyní jsme tento formát rozšířili o možnost upřesnění na „Výročí“. Na základě tohoto nastavení a vyplnění data u subjektu, vás program vždy upozorní na tento den nezávisle na letopočtu (1. krok: Nastavení – Nastavení dodatků – Osoby – požadovaný dodatek typu datum – Pokročilé nastavení – Výročí, 2. Krok: Nastavení – Nastavení uživatele – Program – Po startu – Dodatky pro upozornění – zaškrtnout požadovaný dodatek).

Comments are closed.