Modul Nabídky + Ceník

Modul nabídky je určen pro tvorbu a evidenci cenových kalkulací s výstupem do Microsoft Office. Před samotným nasazením modulu nabídek je třeba individuálního uživatelského nastavení a přizpůsobení parametrů dle vlastních požadavků. Šablonu nabídky lze přesně upravit v programu MS Word či MS Excel bez jakýchkoli kompromisů.

Ceník

Databáze produktů roztříděná dle druhu, typu a skupiny. Obsahuje základní informace o produktu s možností vkládat obrázky, pracovat s cenami v EUR a přizpůsobovat parametry. Součástí ceníku je agenda Sestavy, která umožňuje vytvářet různorodé skupiny produktů pro pozdější použití při vytváření nabídky.

Nabídky

Formulář pro tvorbu cenové kalkulace se skládá z výběru sestav, seznamu produktů a položkami nabídky.  Na této kartě je přehled všech vygenerovaných nabídek s jejich aktuálním stavem.

Comments are closed.